Tomtefeste – hva er tomtefeste?

Tomtefeste er leie av grunn til hus som tomtefesteren / festeren har eller får på tomten. Det sentrale er således at det er
tomtefesteren / festeren som er eier av bebyggelsen på tomten. Selve tomtearealene eies således av en annen.

Tomtefeste har tradisjonelt blitt kalt ulike betegnelser, herunder tomtefeste, feste, leie, bygsling m.v. 


Kontrakter som omfatter tomtefeste har således tilsvarende betegnelser. Disse kan være betegnet som tomtefesteavtaler, festeavtaler, leieavtaler, bygslingskontrakter m.v. Det sentrale er dog ikke betegnelsen, men selve innholdet av rettsforholdet.