Kurs i tomtefeste / Foredrag om tomtefeste

Vi holder ulike kurs og foredrag innen tomtefeste. Dette kan være generelle kurs eller foredrag i ulike fora.

Aktuelle tema kan være:

 • Regulering av festeavgift
 • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomter
 • Reglene ved tomtefeste i næringsforhold
 • Rettigheter i tomtefeste
 • Forlengelse av festeforhold m.v.Kurs og foredrag kan holdes for:

 • Tomtefestere
 • Tomtefesteforeninger
 • Eiendomsmeglere
 • Hytteforeninger/Velforeninger
 • Banker osv.

Ta kontakt med oss slik at forslag til opplegg kan utarbeides.

 • Regulering av festeavgift
 • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomter
 • Reglene ved tomtefeste i næringsforhold
 • Rettigheter i tomtefeste
 • Forlengelse av festeforhold m.v.
 • Tomtefestere
 • Tomtefesteforeninger
 • Eiendomsmeglere
 • Hytteforeninger/Velforeninger
 • Banker osv.