Rettshjelpdekning / Rettshjelpsforsikring

Ved tvister om tomtefeste er det ofte slik at hus-/hytteforsikringen vil dekke mye av advokatutgiftene. Dette er i henhold til den såkalt "rettshjelpsdelen" i disse forsikringene.

Disse dekningen omfatter og en rekke andre tvister knyttet til den forsikrede eiendommen.

Vi kan gi nærmere informasjon om denne ordningen. Vi håndterer for øvrig alt opp i mot forsikringsselskapet.

Denne forsikringsdekningen innebærer dog en egenandel, normalt på kr. 3 000 - 4 000 med tillegg av 20 prosent av overskytende advokatsalær.

Ta kontakt med oss, så kan vi undersøke om din tvist er dekket av forsikringsdekningen.