Rettshjelpdekning / Rettshjelpsforsikring

Ved tvister om tomtefeste er det ofte slik at hus-/hytteforsikringen vil dekke mye av advokatutgiftene. Dette er i henhold til den såkalt "rettshjelpsdelen" i disse forsikringene. Alle norske hus- og hytteforsikringer har slik dekning. 


Disse dekningen omfatter også en rekke andre tvister knyttet til den forsikrede eiendommen.


Vi kan gi nærmere informasjon om denne ordningen. 


Vi håndterer for øvrig alt opp i mot forsikringsselskapet.


Denne forsikringsdekningen innebærer dog en egenandel, normalt på kr. 3 000 - 4 000 med tillegg av 20 prosent av overskytende advokatsalær.

Ta kontakt med oss, så kan vi undersøke om din tvist er dekket av forsikringsdekningen.