Sakstyper vi bistår med

Advokatbistand innen tomtefeste

Vi yter bistand innenfor alle sakstyper tilknyttet tomtefeste og fast eiendoms rettsforhold. En del sakstyper er typiske innenfor dette rettsområdet. Bl.a. gjelder dette:

 • Innløsning av festetomter / Kjøp av festetomt - hvordan går jeg frem?
 • Regulering av festeavgift - og hva er riktig festeavgift som skal betales?
 • Forlengelse av festeavtaler / Fornyelse av tomtefestekontrakter
 • Nye festeavtaler - standardavtale eller tilpasset ditt tomtefeste?
 • Tomtefeste til næringsbygg
 • Rettigheter og forpliktelser i festeavtaler
 • Fastsetting av riktig festeavgift - råd
 • Juridisk vurdering av tomtefestesaker
 • Prosedyre av tomtefestesaker
 • Rådighet over festetomt
 • Overføring av festetomter
 • Prosedyresaker for retten - om innløsning og tvist om festeavgift.
 • Strategi i saker om tomtefeste.