Andre sakstyper

I tillegg til å yte advokatbistand i forbindelse med tomtefeste, håndterer vi også:

  • Oppgjør og gjennomføring av innløsning av festetomter for begge parter.
  • Servitutter, dvs. veiretter, vannrettigheter osv.
  • Mangler ved fast eiendom - prisavslag/ hevning?
  • Nabotvister
  • Husleierett
  • Generasjonsskifte av hytter og boliger
  • Tvister med håndverkere
  • Tvister vedrørende oppføring av boliger og hytter
  • Jordskifte og fastsetting av grenser
  • Kart- og delingsforretninger